βλέορον

βλέορον (prob. βλέθρον, cf. βέρεθρον, βέθρον) · βάθος, δεσμωτήριον, Hsch. [full] βλεπάζοντες· βλέποντες, Id.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • gel-2 and gʷel- —     gel 2 and gʷel     English meaning: to devour     Deutsche Übersetzung: “verschlingen”     Note: the form with gʷ presumably after Osthoff IF. 4, 287, Zupitza Gutt. 86 through hybridization from gel with gʷer .     Material: A. certainly gel… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.